Умови та Правила перевезення вантажного транспорту/вантажу

(Введено в дію з 15 квітня 2021р).

1. Визначення.

Терміни, що використовуються у цих Правилах, означають:

1.1. «Перевізник» означає особу, якою або від імені якої укладено договір перевезення вантажного транспорту/вантажу, незалежно від того, чи здійснюється фактично перевезення ним самим чи замінюючим Перевізником.

1.2. «Замінюючий Перевізник» означає особу, іншу ніж Перевізник, яка, будучи власником, фрахтувальником чи оператором судна, фактично здійснює усе перевезення чи його частину.

1.3. «Клієнт» – фізична або юридична особа, що уклала з Перевізником Договір перевезення вантажного транспорту/вантажу (надалі за текстом – Договір) у письмовій формі або шляхом акцепту публічної пропозиції Перевізника шляхом здійснення оплати за його (їх) перевезення, в тому числі вантажовідправник, власник автомобіля, його водій (пасажир), що слідує разом з автомобілем, інша особа, яка здійснює керування транспортним засобом на законних підставах, тощо. За додаткову плату Клієнту можуть бути надані додаткові послуги щодо організації перевезення вантажів.

1.4. «Вантаж» – вантаж, що перевозиться вантажним транспортом, за перевезенням якого Клієнт завернувся до Перевізника.

2. Замовлення.

2.1. Клієнт надає дані щодо перевезення вантажного транспорту, вантажу та водія шляхом заповнення та надсилаючи заявки на адресу Перевізника (поштою або електронною поштою), а саме:

2.1.1. прізвище, ім’я водія згідно із дійсним паспортним документом для перетину кордону, номер мобільного телефону водія;

2.1.2. реєстраційного номера і марки автомобіля, реєстраційного номера причепа, тощо;

2.1.3. габаритні довжина, ширина, висота автомобіля або автомобіля з причепом. Для негабаритних та понад вагових одиниць вказувати навантаження на кожну вісь та відстань між ними;

2.1.4. вага автомобіля, вага причепа;

2.1.5. вага вантажу, кількість місць або одиниць вантажу;

2.1.6. найменування вантажу;

2.1.7. найменування вантажовідправника, його адреси;

2.1.8. найменування одержувача вантажу, його адреси;

2.1.9. для небезпечних вантажів вказувати порядковий номер виробу або речовини відповідно до прийнятої Організацією Об'єднаних Націй системи, клас (підклас) небезпеки за «Міжнародним кодексом морського перевезення небезпечних вантажів» (IMDG Code);

2.1.10. маршрут прямування вантажу та дату/час початку перевезення;

2.1.11. для товарів військового призначення – інформація відповідно до вимог Закону Грузії "Про контроль за військовими товарами та товарами подвійного використання"

2.1.12 інші деталі (або інформація), які може вимагати Перевізник на підставі чинного законодавства або іншим чином.

2.2. Клієнт несе відповідальність за достовірність наданих даних згідно з чинним законодавством Грузії.

2.3. Надана інформація може бути передана контролюючими органам згідно з чинним законодавством та відповідно до вимог організації перевезення.

2.4. Клієнт забезпечує супровід вантажного транспорту/вантажу усіма необхідними документами, сертифікатами, дозволами для імпорту (експорту), транзиту вантажу. Клієнт забезпечує отримання митного дозволу на ввезення (вивезення), транзит вантажного транспорту/вантажу, оформлення провізних документів відповідно до діючих Правил, а також, при необхідності, ліцензування.

2.5. Клієнт надає до перевезення вантажний транспорт/вантаж у справному технічному та придатному для їзди по дорогах стані, з діючими документами, сертифікатами, що підтверджують можливість перевезення вантажного транспорту/вантажу. Якщо наданий транспортний засіб не відповідає технічним та іншим вимогам чи знаходиться в несправному стані, то Перевізник вправі відмовитись від перевезення. Якщо несправність виникла під час перевезення, то Клієнт відшкодовує всі додаткові витрати, понесені судном та / або Перевізником або іншими третіми особами у зв'язку з (через) цією несправністю. При цьому, плата за затримку судна в порту навантаження/вивантаження становить 425 доларів США за годину або пропорційна за кожну годину затримки судна з вини Клієнта.

2.6. Клієнт забезпечує завантаження автомобіля вантажем, та кріплення вантажу в автомобілі відповідно до правил завантаження для безпечних морських перевезень.

2.7. Вантажний транспорт повинен бути обладнаний місцями для кріплення для морського перевезення. Невиконання цієї вимоги є підставою для відмови від перевезення.

2.8. Клієнт повинен виконувати вимоги Перевізника щодо часу готовності вантажного транспорту до навантаження та надавати усі необхідні для перевезення документи Перевізнику/Агенту Перевізника. Невиконання цієї вимоги є підставою для відмови від перевезення.

2.9. Клієнт забезпечує виконання Постанови Уряду Грузії від 15 лютого 2019 року «Про затвердження технічного регламенту - «Правила перевезення небезпечних вантажів». транспортними засобами».

2.10. Клієнт при перевезені тварин повинен дотримуватись наказу Міністра сільського господарства Грузії №2-70 від 1 травня 2006 р. "Про затвердження ветеринарно-санітарних правил імпорту, експорту, реекспорту, транзиту тварин, худоби та сировини для тваринництва.

2.11. Клієнт у разі необхідності надання додаткових транспортно-експедиторських послуг надає Перевізнику/Агенту Перевізника довіреність на право представлення інтересів Клієнта в митних органах, морських портах, державних органах фіто-санітарного, ветеринарного і інших видів контролю, пов'язаних з перевезеннями вантажів.

3. Оплата. Умови збереження місця.

3.1. Оплата за перевезення стягується відповідно до діючих тарифів на перевезення вантажного транспорту/вантажу які встановлюються та час від часу змінюються Перевізником. Якщо вантажний транспорт/вантаж не підпадають під діючі умови тарифу або його розміри, вага та/або розміри, перевищує зазначені у тарифі ліміти, то розрахунок вартості перевезення проводиться у кожному окремому випадку.

3.2. Клієнт здійснює 100% передплату за замовлене ним перевезення у сумі комплексної ставки за весь об'єм заявленого до перевезення вантажного транспорту/вантажу не пізніше, ніж за 1 (один) робочий день до початку перевезення.

3.3. Клієнт зобов'язаний відшкодувати витрати Перевізника, пов'язані із затримкою вантажного транспорту/вантажу через: невірне оформлення вантажовідправником перевізних документів; не додання документів, необхідних для виконання митних, санітарних і інших адміністративних правил або невірне їх оформлення; надання недостовірної інформації Перевізнику щодо розмірів, ваги, про небезпечний вантаж; пов'язаних з перевіркою вантажного транспорту/вантажів митними і іншими органами адміністративного контролю; з інших причин, які не залежать від Перевізника.

3.4. У разі перевезення вантажного транспорту/вантажів, що перевищують заявлені об'єми, Клієнт здійснює плату за перевезення незаявлених об'ємів, а також відшкодовує усі пов'язані з цим витрати Перевізника.

3.5. Небезпечний вантаж, щодо якого Клієнт подає недостовірну інформацію, може бути у будь-який час вивантажений або знищений чи знешкоджений Перевізником, як того будуть вимагати обставини, без відшкодування Клієнту пов'язаних із цим збитків. Клієнт відповідає за всі збитки, заподіяні Перевізнику або третім особам у зв'язку з перевезенням зазначеного вантажу. Оплата послуг, пов’язаних з перевезенням такого вантажного транспортного засобу / вантажу, в тому числі фрахт, не повертається, а якщо такі послуги під час відправлення вантажу не були оплачені, то Перевізник може стягнути їхню вартість повністю.

3.6. За прострочені платежі, передбачені цими Правилами, Клієнт сплачує Перевізнику штраф у розмірі 0,1% від суми несплачених рахунків за кожен день затримки.

4. Відмова Клієнта від перевезення.

4.1. Клієнт має право у будь-який час до відходу судна, відмовитися від договору морського перевезення та надіслати письмове повідомлення Перевізникові. Клієнт має право на повернення плати за перевезення за винятком витрат, яких зазнав Перевізник. Якщо витрати перевищують розмір плати за перевезення, то Клієнт повинен відшкодувати витрати Перевізника, які виникли з цієї відмови, у тому числі і затримку судна з цього приводу.

4.2. Якщо з будь-яких причин вантажний транспорт/вантаж не прибув в пункт навантаження на судно та/або находиться в неналежному технічному стані, та/або немає усіх потрібних документів, та/або водій не в змозі здійснити необхідні дії для проходження усіх процедур контролю та навантаження вантажного транспорту/вантажу на судно, то, на розсуд Перевізника, можливе перенесення на наступні рейси (за наявністю) такого перевезення, якщо є вільне місце на судні та вантажний транспорт/вантаж готовий до навантаження в усіх відношеннях.

5. Відмова Перевізника від перевезення.

5.1. Перевізник має право відмовитися від морського перевезення вантажного транспорту/вантажу при настанні таких обставин: а) воєнних або інших дій, що можуть загрожувати небезпекою захоплення судна, вантажного транспорту/вантажу або пасажирів; б) блокади порту відправлення або призначення; в) затримання судна за розпорядженням влади з причин, що не залежать від сторін договору; г) залучення судна для спеціальних потреб держави; д) епідемії чи карантину; е) у випадках передбачених пунктами 2.7 та 2.8 Правил .

5.2. Договір морського перевезення вантажного транспорту/вантажу припиняється без відмови сторін при настанні таких обставин: а) судно загине або буде силоміць захоплено; б) судно буде визнане непридатним для плавання.

5.3. У разі припинення договору морського перевезення вантажного транспорту/вантажу з ініціативи Перевізника до відходу судна Клієнту повертається уся плата за перевезення.

5.4. Перевізник має право здійснити на власний розсуд заміну судна на інше судно. Перевізник має право затримати відхід судна, змінити маршрут перевезення, місце навантаження або вивантаження, якщо такі дії будуть необхідні внаслідок стихійного лиха, несприятливих погодних чи санітарно-епідеміологічних умов, а також інших подій і явищ, що не залежать від Перевізника і роблять неможливим виконання договору морського перевезення. Перевізник не відповідає за можливі затримки приходу судна в порт призначення у випадку настання форс-мажорних обставин, у тому числі несприятливих погодних умов, а також внаслідок інших, що не залежать від Перевізника, причин, і викликане цим скорочення часу стоянки судна в порту.

5.5. Не вважається порушенням договору морського перевезення вантажного транспорту/вантажу будь-яке відхилення судна від наміченого шляху з метою бункерування судна, рятування на морі людей, суден і вантажів, а також інше розумне відхилення, якщо воно не викликане неправильними діями Перевізника.

5.6. Перевезення водія вантажного транспорту здійснюється згідно з правилами перевезення пасажирів, які розміщені за адресою: https://bookhere.ukrferry.com/document/contract_ukr.pdf.

5.7. Водій самостійно керує вантажним транспортом по території порту, виконує накочування справного технічного засобу на судно та викочування з борта судна, дотримуючись вимог безпеки та виконуючи усі вимоги екіпажу (на борту) та/або адміністрації порту.

5.8. Час, вказаний у розкладі, планах плавання чи інших місцях, є очікуваним і не гарантується. Він не вважається частиною цього Договору, і Перевізник залишає за собою право змінювати його без попередження Клієнта. Перевізник ні за яких обставин і ні в якому випадку, не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки або шкоду, спричинені такою затримкою.

6. Форс-мажор.

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків за Договором, якщо воно сталося внаслідок дії обставин непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетрусу, ураганів, штормових умов в морі, інших стихійних лих, епідемії, пандемії, військових дій будь-якого характеру, страйків, народних хвилювань, ембарго, інших міжнародних санкцій, валютних обмежень, інших дій держав, які роблять неможливе виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором, конвенціональних обмежень на перевезення, оголошення карантину, рішень Уряду, змін в законодавстві.

6.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за Договором, зобов'язана у письмовій формі негайно повідомити іншу Сторону про настання і припинення дії вищезгаданих обставин. Належним підтвердженням наявності вказаних вище обставин і їх тривалості служитимуть довідки, що видаються відповідною Торгово-Промисловою палатою або іншими офіційними уповноваженими органами за місцем виникнення таких обставин.

6.3. Якщо вказані вище обставини триватимуть більше 30 діб, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за даною угодою.

6.4 Відсутність фінансування у Клієнта або відсутність коштів для оплати за жодних обставин не може спричиняти форс-мажорних обставин або іншим чином не звільняти його від будь-яких зобов'язань щодо платежів або звільняти будь-яке невиконання зобов'язань щодо будь-якого платіжного зобов'язання за цими правилами.

7. Інше.

7.1. Завантаження, розвантаження та доставка.

7.1.1 Клієнт або його довіритель подає вантажний транспортний засіб / вантаж, коли судно може його прийняти, - але, лише якщо це вимагає Перевізник, - і поза робочим часом, незважаючи на будь-які звичаї порту. Інакше Перевізник буде звільнений від будь-якого зобов'язання здійснити навантаження такого вантажного транспортного засобу / вантажу, і судно може залишити порт без окремого повідомлення. Плата за затримку судна в порту навантаження становить 425 доларів США за годину або пропорційно за кожну годину затримки судна з вини Клієнта.

7.1.2 Клієнт повинен отримувати вантажний транспортний засіб / вантаж і продовжувати отримувати вантажний транспортний засіб / вантаж так швидко, наскільки судно може видавати, але лише за вимогою Перевізника - також поза звичайним робочим часом, незважаючи на будь-які звичаї порту. Інакше Перевізник має право вивантажити вантажний транспортний засіб / вантаж, а будь-яке вивантаження вважатиметься дійсним виконанням Договору. Плата за затримку судна в порту вивантаження складає 425 доларів США за годину або пропорційна за кожну годину затримки судна з вини Клієнта.

7.1.3 Приймаючи вантажний транспортний засіб / вантаж, Клієнт зобов'язаний відшкодувати витрати, понесені Перевізником за рахунок вантажного транспортного засобу / вантажу, сплатити збір за затримку судна в порту розвантаження та сплатити фрахт і збір за затримку судна в порту навантаження та / або порту вивантаження.

7.2. Загальна аварія буде розподілена відповідно до Йорк - Антверпенських Правил 2016 року в будь-якому порту або місці на вибір Перевізника, незалежно від того, заявлена вона Перевізником або Замінюючим Перевізником одним або кількома диспашером (ами) Загальної аварії на вибір Перевізника. Стаття Джейсона зі змінами, затверджена BIMCO, вважатиметься також включеною сюди. Це положення поширюється на всі Вантажі, що перебувають на палубі або під нею, а також на палубний Вантаж та живих тварин. Клієнт повинен надати такий грошовий депозит та / або інше забезпечення, яке Перевізник може визнати достатнім для покриття ймовірного внеску Вантажу у загальну аварію, до видачі, якщо цього вимагає Перевізник, або, якщо Перевізник не вимагає, протягом трьох місяців після видачі Вантажу, незалежно від того, чи отримав під час видачі Клієнт повідомлення Перевізника про заставу. Якщо рятувальне судно належить або експлуатується Перевізником, порятунок оплачується так повно, як уразі, якщо б зазначене рятувальне судно належало іншим особам. Якщо Перевізник видає Вантаж Клієнту, не вимагаючи будь-якої аварійної гарантії або іншого забезпечення для внеску в загальну аварію, Клієнт, отримуючи Вантаж, стає відповідальним персонально за внесок до розміру CIF вартості Вантажу, за умови, що Перевізник протягом трьох місяців після отримання Клієнтом Вантажу повідомляє Клієнта про свій намір оголосити загальну аварію. Клієнт зобов'язується, якщо цього вимагає Перевізник, розкрити CIF вартість Вантажу та ім'я і адресу страховика. Якщо Клієнт не надає Перевізнику зобов’язання від такого страховика сплачувати внесок у загальну аварію, Клієнт надає Перевізнику таке інше забезпечення, яке останній може запросити.

7.3. Перевізник повинен мати абсолютну заставу на вантажний транспортний засіб / вантажі на будь-яку суму, що підлягає сплаті за Договором, а також право на відшкодування збитків у разі загальної аварії та за порятунок який може знадобитись, включаючи витрати на відновлення та витрати на зберігання, плату за затримку судна і може звернути стягнення на предмет застави у будь-який спосіб, який він вважає за потрібне. Якщо сума від продажу предмету завстави не покриває належну суму та понесені витрати, Перевізник має право стягнути таку різницю з Клієнта.

7.4. Право застави припиняється у випадках:

7.4.1. Видачі вантажного транспорту/вантажу власнику після виконання ним вимог Перевізника;

7.4.2. Задоволення забезпечених заставою вимог Перевізника;

7.4.3. Прийняття Перевізником іншого належного забезпечення.

7.5. Перевізник має право в порядку, передбаченому законодавством, продати вантажний транспорт/вантаж, що є предметом застави, попередньо повідомивши про це Власника.

7.6. Із сум, виручених від реалізації вантажного транспорту, вимоги Перевізника, зазначені у пункті 7.1, задовольняються після оплати судових витрат, витрат, пов'язаних із збереженням і реалізацією вантажного транспорту.

7.7. Якщо суми, вирученої від реалізації, недостатньо для задоволення потреб, зазначених у пункті 7.1 , а також відсотків і збитків, заподіяних простроченням оплати, Перевізник вправі вимагати від Клієнта суму, якої не вистачає.

7.8. Положення цих Умов та Правил перевезення вантажного транспорту/вантажу розповсюджуються на кожне замовлення Клієнта стосовно організації перевезення вантажного транспорту/вантажу Перевізником.

7.9. Час та дата вказані у розкладі руху суден, рейсових планах та будь де є приблизним та не гарантуються Перевізником. Ці відомості не повинні розглядатися як частина умов та правил перевезення вантажного транспорту/вантажу та можуть змінюватись Перевізником на власний розсуд без окремих повідомлень Клієнта.

7.10. Перевізник не здійснює перевірку та окремо не повідомляє Клієнта щодо пломб на вантажному транспорті.

7.11. Перевізник не несе відповідальності за відсутність або наслідки відсутності пломб на вантажному транспорті або їх дефекту.

7.12. З метою перевірки умов для здійснення розрахунку вартості перевезення, Перевізник має право перевірити відповідність заявленого вантажного транспорту/вантажу фактично заявленого до перевезення, а також перевірити вагу та розміри та/або інші властивості вантажного транспорту/вантажу.

7.13. Перевізник залишає за собою право стягнути плату з Клієнта за заявлений до перевезення вантажний транспорт/вантаж але фактично не наданий для реєстрації та навантаження у встановлених строк. Перевізник також має право отримувати плату за несвоєчасно надане повідомлення про відміну Клієнтом перевезення вантажного транспорту/вантажу менш ніж за 12 (дванадцять) годин до часу відправлення судна.

7.14. Якщо вантажний транспортний засіб / вантаж не отримано Клієнтом протягом розумного часу, Перевізник може продати його самостійно або з аукціону. Перевізник несе всі витрати за надурочний час у зв'язку з тендером та прийняттям вантажного транспортного засобу / вантажу, як зазначено вище. Перевізник приймає свою розумну частку пошкодженого або неідентифікованого вільного вантажу.

7.15. Перевезення здійснюється на умовах та з урахуванням виключень та обмежень відповідальності, передбачених Гаазько-Вісбійськими правилами та іншими чинними законами та правилами.

7.16. В усьому іншому, що не передбачено цими Правилами, Сторони керуватимуться чинним законодавством Грузії. (включаючи відповідні міжнародні конвенції, стороною яких є Грузія).

8. Юрисдикція.

8.1. Усі суперечки і розбіжності, що можуть виникнути з даного договору чи в зв'язку з ним, підлягають розгляду у Тбіліському міському суді.